Structuurvisie Corridor Amsterdam – Hoorn

De structuurvisie bevat de resultaten van de MIRT-Verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) Corridorstudie Amsterdam – Hoorn, het voorkeursalternatief, de voorkeursbeslissing voor het hoofdwegennet en de motivering daarvan.