Bijlage 1 Rapport Economische schade door droogte in 2018

Het rapport schetst een 1e beeld van de economische schade door de droogte in 2018. Het richt daarbij op de belangrijkste gebruikers van zoetwater. Dit zijn de landbouwketen, natuur, de scheepvaartketen, drinkwaterbedrijven, stedelijk gebied, waterrecreatie, energie en industrie.