Bijlage : Rapport drinkwaterkwaliteit 2018

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt of de kwaliteit van het drinkwater in Nederland voldoet aan de vastgestelde normen uit
het Drinkwaterbesluit.