Bekostiging en financiering van transitiegericht inkopen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan de Rebelgroup gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de bekostiging en financiering van transitiegericht inkopen.Het betreft een afgerond onderzoek over de verduurzaming van de Rijksbedrijfsvoering in aansluiting op het rapport Inkopen met impact