Beleidsdoorlichting Nabestaanden

Deze beleidsdoorlichting onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op artikel 9 Nabestaanden van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De doorlichting gaat over de periode 2013-2017.