Ervaringen met open toegang van de EU-lidstaten

Quickscan over de ervaringen met de toetreding en het effect van toetreding van opentoegangvervoerders op het binnenlandse personen(spoor)vervoer in het buitenland.

Opentoegangvervoerder en 4e Spoorwegpakket EU

Een opentoegangvervoerder is een vervoerder die recht heeft op toegang tot de (spoor)infrastructuur zonder concessie. Dit wordt mogelijk met het Europese 4e Spoorwegpakket, dat de binnenlandse spoormarkten voor het personenvervoer opent in de Europese Unie.