Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust

Onderzoek van RUG in opdracht van WODC. De opvang van asielzoekers in azc’s leidt niet tot grote problemen. Nederlanders die dichtbij een azc wonen, hebben eerder een positieve dan negatieve mening. Een negatieve mening hangt sterk samen met breder levend maatschappelijk ongenoegen ten aanzien van de overheid en van het land als geheel.