WODC ‘in transitie’: Eerste rapportage van de onafhankelijk adviseur

De 1e voortgangsrapportage bespreekt de aanpak van de maatregelen om de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) te versterken. Daarnaast gaat de rapportage in op risico's.

WODC ‘in transitie’: Eerste rapportage van de onafhankelijk adviseur (PDF | 7 pagina's | 75 kB)