Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 16 september 2019

Het besluit gaat over de wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de organisatorische herplaatsing van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .