Kader voor omgang tussen medewerkers van het Ministerie van JenV en het WODC

Het kader beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid  (JenV) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in de opeenvolgende fasen van een onderzoek.