Decentrale taak is politieke zaak: naar een sturende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein

Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de positie van gemeenten in het sociaal domein. Onder het sociaal domein valt de ondersteuning door de gemeente van inwoners bij zorg, werk en jeugdhulp. Sinds 2015 zijn gemeenten voor deze taken verantwoordelijk.

Decentrale taak is politieke zaak: naar een sturende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein (PDF | 84 pagina's | 1.2 MB)