De vergoeding voor leden van de Provinciale Staten en algemeen bestuursleden van waterschappen

Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre de vergoeding voor de werkzaamheden voor het werk van leden van Provinciale Staten en algemeen bestuursleden van waterschappen mensen met uiteenlopende achtergronden in staat stelt voldoende tijd vrij te maken voor het ambt.

De vergoeding voor leden van de Provinciale Staten en algemeen bestuursleden van waterschappen (PDF | 82 pagina's | 2,2 MB)