Tweeluik religie en publiek domein - Handvatten voor gemeenten over de scheiding tussen kerk en staat

Deze handreiking is een hulpmiddel voor gemeenten over hun relatie met religieuze organisaties. De juridische kaders en praktijkvoorbeelden in deze handreiking helpen gemeenten om bijvoorbeeld een vraagstuk over subsidieverlening, veiligheid of leegstand te beantwoorden. De lokale situatie en gemeentelijke autonomie staan daarbij centraal.