Afschrift brief aan minister Slob over pamflet lerarentekort

Afschrift van de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer aan minister Slob. De commissie verzoekt om een reactie op het pamflet 'lerarentekort? Welk lerarentekort?'