Eindrapport Toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

Het rapport richt zich op de knelpunten in het huidige stelsel van lesbevoegdheden voor het voortgezet onderwijs. Ook gaat het rapport in op mogelijkheden voor de inzet van docenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op het vmbo.

Eindrapport Toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs (PDF | 62 pagina's | 1,7 MB)