Afschrift brief Klachten studenten zorgopleidingen bij meldpunt stagemisbruik FNV

Minister Van Engelshoven schrijft aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) over sklachten van studenten zorg en welzijn over negatieve ervaringen bij stages.