Toegang tot medische hulpmiddelen in de thuissituatie; een internationaal verkennend onderzoek

Het doel van dit onderzoek is inventariseren hoe de toegang tot en verstrekking van hulpmiddelenzorg georganiseerd is in andere landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau als Nederland. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die de patiënt in de thuissituatie gebruikt.