Verdiepende data-analyse naar succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens

Nadere analyse van 2 factoren die bij eerder onderzoek van invloed bleken op het antibioticagebruik in de vleeskuikensector. Het gaat om de factoren ‘houden van haantjes en hennetjes van ouderdierrassen’ en ‘tussentijds uitladen’.