Niet ingediende voorstellen lijsten spoedeisende wetsvoorstellen implementatievoorstellen eerste helf 2020

Overzicht van niet-ingediende wetsvoorstellen die op de lijst spoedeisende
wetsvoorstellen staan en het tijdstip van de vermoedelijke indiening.  Op de lijst staan ook wetsvoorstellen die nodig zijn om de aanhoudende gevolgen van de aanpak van het coronavirus het hoofd te bieden.