Discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid - cijfers en praktijkervaringen

Het doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre de beleidsintensiveringen in de strafrechtelijke aanpak van discriminatie sinds 2015 hebben bijgedragen aan het intensiever betrekken van een discriminatieaspect bij de strafeis en straftoemeting.

Discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid - cijfers en praktijkervaringen (PDF | 130 pagina's | 1,5 MB)