Memorie van antwoord Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De ministers Dekker en Grapperhaus reageren op het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor een Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.