Toezichtsrapport over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft onderzocht of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) juist heeft gehandeld rond de intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.

Toezichtsrapport (PDF | 23 pagina's | 5,6 MB)

Begrippenlijst (PDF | 5 pagina's | 3,1 MB