Toezichtsrapport over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft onderzocht of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) juist heeft gehandeld rond de intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.