Besluit elektronisch procederen

Het ontwerpbesluit bevat regels voor het langs elektronische weg procederen in het civiele recht en het bestuursrecht.

Besluit elektronisch procederen (PDF | 16 pagina's | 403 kB)