Afspraken over fysieke toegankelijkheid - Analyse van de prestatieafspraken 2020

Dit rapport presenteert de resultaten van de inhoudsanalyse van de prestatieovereenkomsten geldig in 2020. Onderzocht is in hoeverre en op welke manier in de prestatieafspraken aandacht is besteed aan (verschillende vormen van) toegankelijk wonen voor kwetsbare groepen en mensen met een beperking.