Overzicht beleidsvoornemens met impact op gemeenten uit Voorjaarsnota 2020

Overzicht van beleidsvoornemens uit de voorjaarsbesluitvorming die een financiële impact hebben op de taken van gemeenten in 2020 met een omvang groter dan € 10 miljoen.

Overzicht beleidsvoornemens met impact op gemeenten uit Voorjaarsnota 2020 (PDF | 2 pagina's | 108 kB)