Advieslijn Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Standpunt Zonnepanelen op rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past zijn adviesbeleid aan voor PV-systemen (zonnepanelen) op monumenten.

Advieslijn Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Standpunt Zonnepanelen op rijksmonumenten (PDF | 8 pagina's | 275 kB)