UWV Rapportage meldingen en fraudefenomenen 2019

Rapport van UWV over meldingen van en onderzoeken naar fraude met sociale zekerheid in 2019.

UWV Rapportage meldingen en fraudefenomenen 2019 (PDF | 27 pagina's | 1,1 MB)