Maatwerk in de regio - Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023

Dit kader heeft als doel om de zorgaanbieders binnen de Wlz duidelijkheid te geven over hoe zij in aanmerking komen voor een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in 2021 (- 2023).