Evaluatie herziening UDD-regeling

Onderzoek of de herziening van de UDD-regeling per 1 januari 2017 heeft geleid tot betere praktische werkbaarheid van deze regeling in de sectoren melkvee, varkens en vleeskalveren.