Evaluatie van Nederlandse deelname aan Eurostars, Eureka Clusters en JTI’s, 2013 - 2018

Dit rapport evalueert de Nederlandse deelname aan Eureka Clusters, Eurostars en Joint Technology Initiatives (JTI’s) in de periode 2013-2018. Het kijkt naar het doelgroepbereik, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid, en de doelmatigheid van de uitvoering van deze subsidieregelingen.