Toekomstvisie Transgenderzorg

Dit visiedocument is geschreven voor betrokkenen bij de transgenderzorg bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, vertegenwoordigers van de transgender community, voor beleidsmakers en toezichthoudende instanties. De visie geeft hen richting om binnen de eigen rol en verantwoordelijkheid de ontwikkeling van de transgenderzorg vorm te geven.

Toekomstvisie Transgenderzorg (PDF | 47 pagina's | 3 MB)