Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) Het doel heiligt de middelen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vergelijkt de uitgangspunten van het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor omgevingsgeluid en gezondheid met de huidige wetten en regelgeving. De RIVM doet kwalitatieve aanbevelingen voor het
versterken van het Nederlandse geluidbeleid.

Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) Het doel heiligt de middelen (PDF | 166 pagina's | 2,1 mB)