Strafrechtketen 2019 factsheet strafrechtketenmonitor

De factsheet geeft een overzicht van beslissingen van de diverse organisaties in de strafrechtketen in 2019 en de uitvoering van de sancties die daarbij horen.