Actieplan Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT)

Dit Actieplan is een concrete uitwerking van de in 2018 opgestelde Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT). In de ‘Programmastart Interbestuurlijk Programma’ in 2018 is door Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken om te “werken aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend is bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven.”

Actieplan Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT) (PDF | 9 pagina's | 486 kB)