Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie juni 2020

Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.