Onderbouwing en evaluatie voorstel uitwerking maatregelen voor gebouwde omgeving na Urgenda-vonnis klimaatverandering

Onderbouwing en evaluatie van het voorstel voor maatregelen in de gebouwde omgeving na het Urgenda vonnis over klimaatverandering. De maatregelen gaan over de vermindering van energieverbruik bij woningen.