Aanpak van de voorraad openstaande vrijheidsstraffen

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoekt de internationale aanpak van de opsporing van onvindbare veroordeelden en de mogelijkheden voor verbetering van de aanpak in Nederland.