Bijlage 6 bij Handelingsprotocol

De bijlage beschrijft  de Richtlijn deskundigenadviezen voor de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Bijlage 6 bij Handelingsprotocol (PDF | 4 pagina's | 361 kB)