Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2019

De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2019 geeft een beeld van
de inspanningen en de veiligheidssituatie bij de Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen) in Nederland.