Bijlage 1 - Hoofdrapport opgaven en middelen woningcorporaties

Rapport over hoe, gegeven de financiële positie van corporaties en haar maatschappelijke opgaven, op de korte en lange termijn bereikt kan worden dat de maatschappelijke opgaven in voldoende mate worden opgepakt. Daarbij zijn het huidig beleid, wetten en regels als uitgangspunt gehanteerd.

Bijlage 1 - Hoofdrapport opgaven en middelen woningcorporaties (PDF | 52 pagina's | 1,2 MB)