Verkenning juridische mogelijkheden sportvisserij loodvrij

Rapport met een juridische verkenning naar de mogelijkheden die er zijn tot het stellen van algemeen verbindende voorschriften om het komen tot een visloodvrij sportvisserij. Het rapport geeft inzicht in mogelijke juridische maatregelen en de mate waarin die opportuun, doelmatig, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Binnen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij (deal GD222) is afgesproken dat een dergelijke verkenning wordt uitgevoerd. De uitkomsten van dit rapport worden gebruikt bij de evaluatie van deze Green Deal in 2021.

Verkenning juridische mogelijkheden sportvisserij loodvrij (PDF | 35 pagina's | 769 kB)