Bijlage 1: voortgang aanpak jeugdcriminaliteit

De bijlage geeft de voortgang weer van de aanpak van jeugdcriminaliteit in juni 2020.

Bijlage 1: voortgang aanpak jeugdcriminaliteit ( PDF | 7 pagina's | 270 kB)

De aanpak richt zich op:

  • meer maatwerk bij vrijheidsbeneming en nazorg;
  • betere aansluiting bij de ernst van het delict om herhaling te voorkomen;
  • een snellere reactie op strafbare feiten of overtreding van voorwaarden;
  • meer interventiemogelijkheden bij specifieke delicten en problematiek.