Advies en onderzoek ‘Individuele afrekenmiddelen klimaatopgave in de landbouw

Dit onderzoek gaat over het inventariseren van mogelijke instrumenten waarmee het halen van de klimaatdoelen kan worden geborgd. Deze borging wordt gezocht op het niveau van het individuele bedrijf.

Advies en onderzoek ‘Individuele afrekenmiddelen klimaatopgave in de landbouw (PDF | 78 pagina's | 1,3 MB)