Toets op fraude en handhaving van het ‘Zorgprestatiemodel ggz en fz’

In deze rapportage is op basis van de tot op heden beschreven uitwerking van het zorgprestatiemodel, getoetst of het nieuwe bekostigingsmodel voldoet aan de normen voor handhaafbaarheid en of het model fraudebestendig is. De mogelijke, nieuwe risico’s op fouten en fraude zijn gezamenlijk met potentiële beheersmaatregelen in kaart gebracht.

Toets op fraude en handhaving van het ‘Zorgprestatiemodel ggz en fz’ (PDF | 22 pagina's | 310 kB)