De waarde van onafhankelijke indicatiestelling in de Wlz

Rapport over de uitkomsten van een indicatieve maatschappelijke kosten- en batenanalyse.

De waarde van onafhankelijke indicatiestelling in de Wlz (PDF | 63 pagina's | 1,2 MB)