Inspectierapport over uitgifte van vouchers door luchtvaartmaatschappijen tijdens corona

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft onderzocht of luchtvaartmaatschappijen de regels voor passagiersrechten naleven, met name of passagiers op dit moment weer de keuze krijgen voor een vervangende vlucht, terugbetaling of een voucher. Ook heeft de Inspectie gekeken of de terugbetaling op gang gekomen is.

Inspectierapport over uitgifte van vouchers door luchtvaartmaatschappijen tijdens corona ( PDF | 11 pagina's | 653 kB )