Sociaal-maatschappelijke bijdrage van het mkb: verkenning van dimensies, indicatoren en beschikbare bronnen

De economische betekenis van het mkb is duidelijk. Die krijgt een diepere laag als de maatschappelijke betekenis van het mkb wordt meegeteld. Deze studie, actie uit de voortgangsrapportage 2019 van het MKB-actieplan, inventariseert op welke aspecten de maatschappelijke betekenis van het mkb zichtbaar is te maken en met data van onderbouwing is te voorzien: onder andere op de domeinen arbeidsmarkt/scholing, goede doelen, leefbaarheid en duurzaamheid.

Sociaal-maatschappelijke bijdrage van het mkb: verkenning van dimensies, indicatoren en beschikbare bronnen (PDF | 88 pagina's | 1,2 MB)