Beperken van het aantal verkooppunten tabak

Het beperken van de verkoop van tabak tot alleen tabaksspeciaalzaken lijkt op begrip te kunnen rekenen onder Nederlandse tabaksverkopers en op steun van de bevolking. Deze beleidsoptie leidt potentieel tot de grootste daling van het aantal rokers. De werkgelegenheid neemt af met 1.100 fulltime banen in 2030. In de jaren daarna neemt
het neerwaartse effect op de werkgelegenheid af, en tendeert op lange termijn naar nul.

Beperken van het aantal verkooppunten tabak (PDF | 84 pagina's | 2,6 MB)