Rapportage van het onderzoek naar een landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata in de cultuursector

Het rapport beschrijft de voordelen en mogelijkheden om in de cultuursector samen te werken bij het gebruik van publieksdata. Door gebruik van data kunnen culturele instellingen meer zicht krijgen op hun publiek. Samenwerking tussen diverse culturele sectoren kan zorgen voor efficiëntie en effectiviteit hierin.  

Rapportage van het onderzoek naar een landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata in de cultuursector (PDF | 84 pagina's | 991 kB)

Dit onderzoek heeft de minister van OCW aangekondigd in haar Uitgangspuntbrief voor het Cultuurbeleid 2021 – 2024. Deze rapportage vormt een belangrijke bouwsteen voor de verdere besluitvorming op dit terrein.