Evaluatie van de normeringssystematiek Gemeentefonds en Provinciefonds 2015 – 2020

Rapport van de zesde evaluatie waaraan ambtelijke vertegenwoordigers van het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) samen hebben gewerkt. De evaluatie kan als input dienen voor de zestiende studiegroep begrotingsruimte en de studiegroep interbestuurlijke en financiële verhoudingen.

Evaluatie van de normeringssystematiek Gemeentefonds en Provinciefonds 2015 – 2020 (PDF | 40 pagina's | 554 kB)